Kósa Károly:

 

„Szent Móric” kápolna a pusztában

 

Kunhegyesről Abádszalók felé haladva a jobb oldalon (keleti irányban) egy fákkal benőtt halmot pillantunk meg a távolban. Ha jobban figyelünk, egy csonka tornyot is felfedezhetünk.

    Annak ellenére, hogy Kunhegyeshez sokkal közelebb fekszik, közigazgatási szempontból Abádszalókhoz tartozik Tomajpuszta, ezen belül a Kis-Fás-halom, melyen 1892. szeptember 22-én „a hívek nagy sokasága” részvételével szentelték fel a kápolnát a nap védőszentje, Szent Móric tiszteletére. A vértanút ábrázoló oltárképet egy korabeli újsághír szerint „Vastagh festőművész készítette, kifogástalan művészi ecsettel”. Az oltárképfestő minden bizonnyal Vastagh György (Szeged, 1834. – Bp., 1922.), a kor divatos arc- és oltárképfestője.

    Hídvégi és oltszemi gróf Nemes Vince (1830–1896) házasság révén szerzett birtokot a környéken. A család első környékbeli — valószínűleg historizáló stílusú — kastélyát itt, Tomajpusztán építtette az 1860-as években. A nagyméretű épületet magtárakból, cselédházakból és istállókból álló kiterjedt majorság ölelte körül.

          Az uradalmi cselédség és családja számára emeltette a gróf a kápolnát, melynek kriptája temetkezési helyül is szolgált. A kastélytól idáig vezető utat kettős fenyősor ölelte körül. A neogót stílusú kápolna terveit Novák Ferenc „budapesti műépítész” (†1903. jan. 25.) készítette. Ő a szintén 1892-ben épült szentesi „Haris-ház”, valamint több (buda)pesti — többek között a Horánszky u. 16. szám alatti  — bérpalota megálmodója. (Eddig az az általam ismeretlen eredetű  hír járta, hogy Steindl Imre volt a tervező.)

    A 13 szobás tomajpusztai kastély a II. világháborúban jelentős kárt szenvedett, s 1949-re teljesen széthordták. A majorsági épületeket is lebontották. A puszta azonban még az 1960-as években is lakott volt, és az iskolában is folyt a tanítás. 1965-ben még tartottak misét a kápolnában. A puszta elnéptelenedése után azonban a kápolna anyagát is elkezdték széthordani, a sírokat is feltörték, s ledobták a harangokat.

 

A kunhalmon álló, egyre pusztuló Szent Móric kápolna máig megőrizte egykori szépsége nyomait, s talán még megmenthető az utókor számára.

 

 

Sajnos a szerzőt nem tudtuk elérni, ezért ilyen módon, innen kérnénk engedélyt az írása itteni megjelenítéséhjez. Nagy köszönettel a remélhető szíves hozzájárulást!